Vi på Butiksservice utför med mycket erfarenhet och kunskap all tänkbar service på alla typer av kassadiskar och entrésystem på marknaden idag.

Vi utför nymontage av marknadens alla kassadiskar, entrésystem och butiksinredning samt mycket mer. Vi specialtillverkar och anpassar för att möta butikens individuella krav och behov. Utanför ''butiksytan'' bygger vi även personalutrymmen och gör mindre lagerlösningar.

 

Kontakta oss om du skall:
  • Öppna ny butik
  • Renovera din nuvarande butik
  • Bygga ut / bygga om dina butiksytor

 

Svalvägen 18 * 434 95 * Kungsbacka