earth with shimmer


I vår organisation har vi kunskap om hur det fungerar i politikens korridorer och ser till att detta kommer Svenska Badbranschen och våra medlemmar tillgodo. Vi ser även till att branschen representeras i de rätta instanserna, som i europeiska branschorganisationer, och på myndighets-och EU-möten.

I Sverige

God kommunikation är en förutsättning för oss som branschorganisation. Det innebär bland annat att vi skapar webbplatser, skriver debattartiklar, planerar mässdeltagande, håller seminarier och ser till att branschen syns i media. Vi gör detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt så att även en liten organisation kan få rätt hjälp.

För att säkerställa föreningens effektivitet är det viktigt att vi upprätthåller ett nära samarbete – inte bara våra medlemmar och medlemsorganisationer utan även vän-organisationer och myndigheter. Branschspecifika frågor hanteras i kontakt med bland annat följande myndigheter och organisationer:

  • Socialstyrelsen
  • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Konsumentverket
  • Svenska simförbundet
  • SIS (Swedish Standards Institute)
  • Svenska Badmästareförbundet

Internationellt

Svenska Badbranschen representerar svenska intressen på internationell nivå. Vi är medlemmar i EUSA, CEN/TC 402 och CEN/TC 136.

EUSA

European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Bryssel. EUSA är den europeiska branschorganisation som representerar branschen för pool- och spabadbranschen i Europa. För närvarande är nio länders nationella organisationer medlemmar i EUSA. Organisationen representerar drygt 2 000 företag inom alla områden i värdekedjan. Svenska Badbranschen sitter även som kassör i EUSA 2014 – 2015.

CEN/TC

The European Committee for Standardization (CEN) grundades 1975 i Bryssel som en ideell organisation. CEN är en betydande leverantör av europeiska standarder och tekniska specifikationer.

I de tekniska kommittéerna TC 402 (Domestic Pools and Spas – Structure) och TC 136 (Sports, playground and other recreational facilities and equipment) samlas ett nätverk av experter bestående av representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter och övriga i badbranschen. Inom dessa kommittéer är vi representerade i följande arbetsgrupper:

  • CEN/TC 402/WG 1 Pool structure – design, product and installation
  • CEN/TC 402/WG 2 Pool water circulation, filtration and treatment
  • CEN/TC 136/WG 3 Water slides and water play equipment
  • CEN/TC 136/WG 8 Swimming pools